Team

Iryna Koshkina
Lesia Lytvynova (Oleksandra Koval)
Zoia Maksymova
Larysa Borysenko
Valeriia Ozbairak
Nina Terekhova
Sonya Sotnyk
Polina Koval
Ruslan Havryshchuk
Anatolii Skok
Maksym Neshcheretskyi
Anastasiia Kropelnytska
Olena Diachenko
Oksana Sukhorukova
Olena Lebid
Andrii Semydidko