Team

 • Iryna Koshkina
 • Lesia Lytvynova (Oleksandra Koval)
 • Zoia Maksymova
 • Larysa Borysenko
 • Nina Terekhova
 • Sonya Sotnyk
 • Ruslan Havryshchuk
 • Maksym Neshcheretskyi
 • Olha Miakchenko
 • Olena Diachenko
 • Oksana Sukhorukova
 • Olena Lebid
 • Andrii Semydidko